แจก 3 ล้าน โปรโมท 300 By แมว

Demon Costume Box

C Black Witch Hat
Upper
Exp +1%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Demon 2%

C Black Rabbit Headband
Upper
Exp +1%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Demon 2%

C Witch's Hat
Upper
Dropitem +1%
โจมตี Monster Race Demon แรงขึ้น 2%

C Executioner Hood
Upper
Dropitem +1%
โจมตี Monster Race Demon แรงขึ้น 2%

C SS Bandana
Upper
Dropitem +1%
โจมตีเวทย์ Monster Race Demon แรงขึ้น 2%

C Blue Frill Ribbon
Upper
Exp +1%
โจมตีเวทย์ Monster Race Demon แรงขึ้น 2%

C Black Strong Hair
Upper
Dropitem +4%
โจมตี Monster Race Demon แรงขึ้น 8%

C Morocc Kid Servant
Middle
Exp +4%
โจมตีเวทย์ Monster Race Demon แรงขึ้น 8%

C Black Fluttering Butterfly
Lower
Exp +4%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Demon 8%

C Warm Cat Muffler Blue
Lower
Exp +3%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Demon 6%

C Great Devil Wings
Garment
Dropitem +3%
โจมตี Monster Race Demon แรงขึ้น 6%

C Baphomet Balloon
Lower
Exp +3%
โจมตีเวทย์ Monster Race Demon แรงขึ้น 6%

C Vesper Headgear
Upper
Exp +3%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Demon 6%

C Nydhog Wig WH
Lower
Dropitem +3%
โจมตี Monster Race Demon แรงขึ้น 6%

C Floating Tai-Chi Beads
Middle
Dropitem +3%
โจมตีเวทย์ Monster Race Demon แรงขึ้น 6%

C Drooping Morooc Minion
Upper
Exp +2%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Demon 4%

C Gram Peony
Upper
Exp +2%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Demon 4%

C Sorcerer Hood
Upper
Dropitem +2%
โจมตีเวทย์ Monster Race Demon แรงขึ้น 4%

C Black Cat Hood
Upper
Exp +2%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Demon 4%

C Vampire Hairband
Upper
Exp +2%
โจมตีเวทย์ Monster Race Demon แรงขึ้น 4%

C Heavenly Dark Flame
Middle
Dropitem +2%
โจมตีเวทย์ Monster Race Demon แรงขึ้น 4%

C Fate Of Black Hand
Upper
Dropitem +2%
โจมตี Monster Race Demon แรงขึ้น 4%

C Gothic Skull Ribbon
Upper
Dropitem +2%
โจมตี Monster Race Demon แรงขึ้น 4%

C Lady's Feather Hat
Upper
Dropitem +2%
โจมตี Monster Race Demon แรงขึ้น 4%

Formless Costume Box

C Magnolia Hat
Upper
Dropitem +1%
โจมตี Monster Race Demon แรงขึ้น 2%

C Golden Question Mark
Upper
Dropitem +1%
โจมตีเวทย์ Monster Race Formless แรงขึ้น 2%

C Friend Mochiring Hat
Upper
Exp +1%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Formless 2%

C Remover Hat
Upper
EXP +4%
Dropitem +4%

C Star Dust Hairband
Upper
Exp +1%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Formless 2%

C Whistle
Middle
Dropitem +1%
โจมตี Monster Race Demon แรงขึ้น 2%

C Chakra
Middle
Exp +3%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Formless 8%

C Group of Stars
Lower
Dropitem +4%
โจมตีเวทย์ Monster Race Formless แรงขึ้น 8%

C Waltz of Flowers
Lower
Dropitem +4%
โจมตี Monster Race Demon แรงขึ้น 8%

C FluffyWing
Lower
Exp +3%
โจมตีเวทย์ Monster Race Formless แรงขึ้น 6%

C Rainbow Ears Feather
Middle
Dropitem +3%
โจมตีเวทย์ Monster Race Formless แรงขึ้น 6%

C Love Feelings
Lower
Exp +3%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Formless 6%

C Floating Gioia
Lower
Exp +3%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Formless 6%

C Resonating Drums
Middle
Dropitem +3%
โจมตีเวทย์ Monster Race Formless แรงขึ้น 6%

C Poring Soap Pipe
Lower
Dropitem +3%
โจมตี Monster Race Formless แรงขึ้น 6%

C Smart Under Rim Glasses
Middle
Dropitem +2%
โจมตีเวทย์ Monster Race Formless แรงขึ้น 4%

C Shiny Small Star
Upper
Exp +2%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Formless 4%

C Straw Rice Bag
Upper
Dropitem +2%
โจมตีเวทย์ Monster Race Formless แรงขึ้น 4%

C Shuttle to Apex
Upper
Dropitem +2%
โจมตี Monster Race Demon แรงขึ้น 4%

C Unidentified Flying Poring
Upper
Dropitem +2%
โจมตี Monster Race Demon แรงขึ้น 4%

C Fluffy Heart Earmuffs
Middle
Exp +2%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Formless 4%

C Poring Beret
Upper
Dropitem +2%
โจมตี Monster Race Demon แรงขึ้น 4%

C Fluffy Angel Cape
Lower
Exp +2%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Formless 4%

C Twin Cannon
Lower
Exp +2%
โจมตีเวทย์ Monster Race Formless แรงขึ้น 4%

Undead Costume Box

C Whisper Mask
Upper
Dropitem+1%
โจมตี Monster Race Undead แรงขึ้น 2%

C Duneyrr Hat
Upper
Dropitem+1%
โจมตี Monster Race Undead แรงขึ้น 2%

C Circlet Of Bones
Upper
Exp +1%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Undead 2%

C Kabuki Mask
Upper
Dropitem+1%
โจมตีเวทย์ Monster Race Undead แรงขึ้น 2%

C Midas Whisper
Upper
Exp +1%
โจมตีเวทย์ Monster Race Undead แรงขึ้น 2%

C Chain of Commandments
Middle
Exp +1%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Undead 2%

C Whisper Tall Hat
Upper
Exp +4%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Undead 8%

C Violet Halo
Garment
Dropitem+4%
โจมตี Monster Race Undead แรงขึ้น 8%

C Purple Spirit Aura
Middle
Dropitem+4%
โจมตีเวทย์ Monster Race Undead แรงขึ้น 8%

C Orange Halloween Hat
Upper
Exp +3%
โจมตีเวทย์ Monster Race Undead แรงขึ้น 6%

C Vicious Mind Aura Mid
Middle
Dropitem+3%
โจมตีเวทย์ Monster Race Undead แรงขึ้น 6%

C Snake Lord Stole
Lower
Dropitem+3%
โจมตี Monster Race Undead แรงขึ้น 6%

C Jitterbug_Cap
Upper
Exp +3%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Undead 6%

C Niffleheim Bunny Hat
Upper
Dropitem+3%
โจมตี Monster Race Undead แรงขึ้น 6%

C Spider Temp TW
Upper
Exp +3%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Undead 6%

C Jolly Roger Hat
Upper
Exp +2%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Undead 4%

C Pumpkin Hat
Upper
Exp+2%
โจมตีเวทย์ Monster Race Undead แรงขึ้น 4%

C Wolf Masquerade
Upper
Exp +2%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Undead 4%

C Mythlit Hat
Upper
Dropitem+2%
โจมตี Monster Race Undead แรงขึ้น 4%

C There's..Something
Middle
Dropitem+2%
โจมตี Monster Race Undead แรงขึ้น 4%

C Believer's Mask
Upper
Dropitem+2%
โจมตีเวทย์ Monster Race Undead แรงขึ้น 4%

C Evil Druid Hat
Upper
Exp +2%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Undead 4%

C Darkness Veil
Upper
Dropitem+2%
โจมตีเวทย์ Monster Race Undead แรงขึ้น 4%

C Under Lamp
Lower
Dropitem+2%
โจมตี Monster Race Undead แรงขึ้น 4%

Dragon Costume Box

C Giant's Helm
Upper
Exp +1%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Dragon 2%

C Dragon Helm
Upper
Exp +1%
โจมตีเวทย์ Monster Race Dragon แรงขึ้น 2%

C Phoenix Crown
Upper
Dropitem +1%
โจมตีเวทย์ Monster Race Dragon แรงขึ้น 2%

C Metal Dragon Helm
Upper
Dropitem +1%
โจมตีMonster Race Dragon แรงขึ้น 2%

C Metal Dragon Hat
Upper
Exp +1%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Dragon 2%

C Dragon Cintamani Hat
Upper
Dropitem +1%
โจมตีMonster Race Dragon แรงขึ้น 2%

C Atlantis Aura
Middle
Dropitem +4%
โจมตีMonster Race Dragon แรงขึ้น 8%

C Magic Heir WT
Middle
Exp +4%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Dragon 8%

C Book of Magic
Lower
Dropitem +4%
โจมตีเวทย์ Monster Race Dragon แรงขึ้น 8%

C Mobile Pursuit System
Lower
Dropitem +3%
โจมตีเวทย์ Monster Race Dragon แรงขึ้น 6%

C Elemental Crown
Upper
Exp +3%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Dragon 6%

C Little Devil Wings
Garment
Exp +3%
โจมตีเวทย์ Monster Race Dragon แรงขึ้น 6%

C Sacred Torch Coronet
Upper
Exp +3%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Dragon 6%

C Diadem Of Bruenhild
Upper
Dropitem +3%
โจมตีMonster Race Dragon แรงขึ้น 6%

C Demon's Hand
Upper
Dropitem +2%
โจมตีMonster Race Dragon แรงขึ้น 6%

C Chilly Breath
Lower
Exp +2%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Dragon 2%

C Seraph Wing Helm
Upper
Dropitem +2%
โจมตีMonster Race Dragon แรงขึ้น 4%

C Elder Crown
Upper
Exp +2%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Dragon 4%

C Gold Dragon Helm
Upper
Exp +2%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Dragon 4%

C Protect Of Crown
Upper
Dropitem +2%
โจมตีMonster Race Dragon แรงขึ้น 4%

C Wind Milestone
Upper
Exp +2%
โจมตีเวทย์ Monster Race Dragon แรงขึ้น 4%

C Ancient Dragon Coronet Purple
Upper
Dropitem +2%
โจมตีเวทย์ Monster Race Dragon แรงขึ้น 4%

C Red Baby Dragon Hat
Upper
Exp +2%
โจมตีเวทย์ Monster Race Dragon แรงขึ้น 4%

C Greater Dracul Horn
Upper
Dropitem +2%
โจมตีMonster Race Dragon แรงขึ้น 4%

Brute Costume Box

C You in ONE
Upper
Exp +1%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Brute 2%

C Dog Ears of Bau Alma
Middle
Dropitem +1%
โจมตี Monster Race Brute แรงขึ้น 2%

C Penguin Cap Blue
Upper
Exp +1%
โจมตีเวทย์ Monster Race Brute แรงขึ้น 2%

C Baby Leopard Cat
Upper
Dropitem +1%
โจมตี Monster Race Brute แรงขึ้น 2%

C TriColor CatCup
Upper
Exp +1%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Brute 2%

C Mecha Cat Ears
Upper
Dropitem+1%
โจมตีเวทย์ Monster Race Brute แรงขึ้น 2%

C Lunatic Family Balloon
Middle
Dropitem+4%
โจมตีเวทย์ Monster Race Brute แรงขึ้น 8%

C Nine Tail Fox Hair
Upper
Exp +4%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Brute 8%

C Giant Cat Bag
Garment
Dropitem +4%
โจมตี Monster Race Brute แรงขึ้น 8%

C Happy Rabbit Ribbon
Upper
Exp +3%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Brute 6%

C Roast Memory
Upper
Exp +3%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Brute 6%

C Eleanor Wig Yellow
Upper
Dropitem +3%
โจมตี Monster Race Brute แรงขึ้น 6%

C HappyMargay
Lower
Dropitem+3%
โจมตีเวทย์ Monster Race Brute แรงขึ้น 6%

C Baby Penguin
Middle
Dropitem +3%
โจมตี Monster Race Brute แรงขึ้น 6%

C Wildcat Knit Cap
Upper
Exp +3%
โจมตีเวทย์ Monster Race Brute แรงขึ้น 6%

C Lunatic On Shoulder
Middle
Dropitem +2%
โจมตี Monster Race Brute แรงขึ้น 4%

C Pikachu Hood
Upper
Dropitem +2%
โจมตี Monster Race Brute แรงขึ้น 4%

C Drooping White Cat
Upper
Exp +2%
โจมตีเวทย์ Monster Race Brute แรงขึ้น 4%

C White Cat
Middle
Exp +2%
โจมตีเวทย์ Monster Race Brute แรงขึ้น 4%

C Bunny Headress
Upper
Exp +2%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Brute 4%

C Hopping Rabbit
Upper
Dropitem +2%
โจมตี Monster Race Brute แรงขึ้น 4%

C White Fox Ear Ribbon
Upper
Dropitem +2%
โจมตีเวทย์ Monster Race Brute แรงขึ้น 4%

C White King Tiger Doll Hat
Upper
Exp +2%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Brute 4%

C Mymelody Balloon
Lower
Exp +2%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Brute 4%

Aqua Costume Box

C Monster Fish Gills
Middle
Dropitem +1%
โจมตีเวทย์ Monster Race Fish 2%

C Hippo Hat
Upper
Exp +1%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Fish 2%

C Sedora Hat
Upper
Exp +1%
โจมตีเวทย์ Monster Race Fish 2%

C Blue Fur Hat
Upper
Dropitem +1%
โจมตี Monster Race Fish แรงขึ้น 2%

C Tw Frog Hat
Upper
Exp +1%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Fish 2%

C Drooping Permeter
Upper
Dropitem +1%
โจมตี Monster Race Fish แรงขึ้น 2%

C Water Spellcaster
Lower
Exp +4%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Fish 8%

C Little Aquarium
Middle
Dropitem +4%
โจมตี Monster Race Fish แรงขึ้น 8%

C Mermaid Wig
Lower
Dropitem +4%
โจมตีเวทย์ Monster Race Fish 8%

C Let It Snow
Upper
Dropitem +3%
โจมตี Monster Race Fish แรงขึ้น 6%

C Volume Low Twin
Lower
Exp +3%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Fish 6%

C Snow Fox
Middle
Dropitem +3%
โจมตีเวทย์ Monster Race Fish 6%

C Bubble Archangeling Hairband
Upper
Exp +3%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Fish 6%

C Snow Flower
Upper
Dropitem +3%
โจมตี Monster Race Fish แรงขึ้น 6%

C Marin Muffler
Lower
Exp +3%
โจมตีเวทย์ Monster Race Fish 6%

C Egir Helm
Upper
Dropitem +2%
โจมตี Monster Race Fish แรงขึ้น 4%

C Colorful Dancing Octopus
Upper
Exp +2%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Fish 4%

C Taini Hat Blue
Upper
Exp +2%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Fish 4%

C Rabbit Knit Hat
Upper
Exp +2%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Fish 4%

C Fish Head
Upper
Dropitem +2%
โจมตี Monster Race Fish แรงขึ้น 4%

C Seagod Protector
Middle
Dropitem +2%
โจมตี Monster Race Fish แรงขึ้น 4%

C Mermaid Headphone
Middle
Exp +2%
โจมตีเวทย์ Monster Race Fish 2%

C Frog King Hat
Upper
Dropitem +2%
โจมตีเวทย์ Monster Race Fish 4%

C Experimental Goat Cap
Upper
Dropitem +2%
โจมตีเวทย์ Monster Race Fish 4%

Angel Costume Box

C Helm of Angel
Upper
Dropitem +1%
โจมตีเวทย์ Monster Race Angel แรงขึ้น 2%

C Heart Wing Hairband
Upper
Exp +1%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Angel 2%

C Red Wind Hat
Upper
Exp+1%
โจมตีเวทย์ Monster Race Angel แรงขึ้น 2%

C Angel Marcher Hat
Upper
Dropitem +1%
โจมตี Monster Race Angel แรงขึ้น 2%

C Memory of Lovers
Middle
Dropitem +1%
โจมตี Monster Race Angel แรงขึ้น 2%

C Holy Klobuk
Upper
Exp +1%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Angel 2%

C Rabbit Winged Robe
Middle
Dropitem +4%
โจมตีเวทย์ Monster Race Angel แรงขึ้น 8%

C Poring Ring
Lower
Exp +4%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Angel 8%

C Blessing of Angel
Middle
Dropitem +4%
โจมตี Monster Race Angel แรงขึ้น 8%

C Saint Frill Ribbon
Upper
Exp +2%
โจมตีเวทย์ Monster Race Angel แรงขึ้น 6%

C Sigrun Wing
Middle
Dropitem +3%
โจมตี Monster Race Angel แรงขึ้น 6%

C Wing Angels Ears
Middle
Dropitem +3%
โจมตีเวทย์ Monster Race Angel แรงขึ้น 6%

C Flying Angel
Upper
Exp +3%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Angel 6%

C Stall Of Angel
Lower
Exp +3%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Angel 6%

C Mini Chocolate Hat
Upper
Dropitem +3%
โจมตี Monster Race Angel แรงขึ้น 6%

C Wings Of Victory
Middle
Dropitem +2%
โจมตีเวทย์ Monster Race Angel แรงขึ้น 4%

C Idun Feather Ears
Middle
Exp +2%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Angel 4%

C Bragi Wing Ears
Upper
Dropitem +2%
โจมตีเวทย์ Monster Race Angel แรงขึ้น 4%

C Hairband Of Reginleif
Middle
Dropitem +2%
โจมตี Monster Race Angel แรงขึ้น 4%

C Valkyrie Helm
Upper
Exp +2%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Angel 4%

C Flying Ljosalfar
Upper
Exp+2%
โจมตีเวทย์ Monster Race Angel แรงขึ้น 4%

C Poring Traffic Light
Lower
Dropitem +2%
โจมตี Monster Race Angel แรงขึ้น 4%

C Little Angel Doll
Upper
Dropitem +2%
โจมตี Monster Race Angel แรงขึ้น 4%

C Angel Guidance
Upper
Exp +2%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Angel 4%

Insect Costume Box

C Gas Mask
Middle
Exp +1%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Insect 2%

C Monster Card
Lower
Exp +1%
โจมตีเวทย์ Monster Race Insect แรงขึ้น 2%

C Butterfly Wing Ears
Middle
Exp +1%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Insect 2%

C Butterfly Barrettes
Upper
Dropitem +1%
โจมตี Monster Race Insect แรงขึ้น 2%

C Alchemist Mask
Middle
Dropitem +1%
โจมตีเวทย์ Monster Race Insect แรงขึ้น 2%

C Observer
Middle
Dropitem +1%
โจมตี Monster Race Insect แรงขึ้น 2%

C Backside Ribbon Bell
Garment
Exp +4%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Insect 8%

C Fairy Love
Middle
Dropitem +4%
โจมตีเวทย์ Monster Race Insect แรงขึ้น 8%

C Papilio Ulysses Feather
Garment
Dropitem +4%
โจมตี Monster Race Insect แรงขึ้น 8%

C White Witch Hat
Upper
Dropitem +3%
โจมตี Monster Race Insect แรงขึ้น 6%

C Nydhoggur Wig
Middle
Dropitem +3%
โจมตีเวทย์ Monster Race Insect แรงขึ้น 6%

C Protection Cloth
Lower
Exp +3%
โจมตีเวทย์ Monster Race Insect แรงขึ้น 6%

C Arale Hat
Upper
Exp +3%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Insect 6%

C Thanksgiving Memorial Hat
Upper
Exp +3%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Insect 6%

C Garden Of Eden
Upper
Dropitem +3%
โจมตี Monster Race Insect แรงขึ้น 6%

C Honeybee Hat
Upper
Exp +4%
Dropitem +4%

C Tone of Gold
Lower
Exp+2%
โจมตีเวทย์ Monster Race Insect แรงขึ้น 4%

C Drooping Argiope
Upper
Exp +2%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Insect 4%

C Gambler Feather Hat
Upper
Exp +2%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Insect 4%

C French Nobility Hat
Upper
Dropitem +2%
โจมตี Monster Race Insect แรงขึ้น 4%

C Royal Rabbit Crown
Upper
Exp +2%
โจมตีเวทย์ Monster Race Insect แรงขึ้น 4%

C Fairy Feathers
Middle
Dropitem +2%
โจมตีเวทย์ Monster Race Insect แรงขึ้น 4%

C DancingButterfly
Middle
Exp +2%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race Insect 4%

C Safety Glasses
Upper
Exp +2%
โจมตี Monster Race Insect แรงขึ้น 4%

Plant Costume Box

C Spore Hat
Upper
Exp +1%
โจมตีเวทย์ Monster Race plant แรงขึ้น 2%

C Poison Spore Hat
Upper
Exp +1%
โจมตีเวทย์ Monster Race plant แรงขึ้น 2%

C Flower Blossom
Middle
Dropitem +1%
โจมตี Monster Race plant แรงขึ้น 2%

C Taini Hat Green
Upper
Dropitem +1%
โจมตี Monster Race plant แรงขึ้น 2%

C Autumn Flavor
Middle
Exp +1%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race plant 2%

C Jack Upper
Upper
Exp +1%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race plant 2%

C Will O Wisp
Middle
Dropitem +4%
โจมตี Monster Race plant แรงขึ้น 8%

C Sweets Party
Lower
Dropitem +4%
โจมตีเวทย์ Monster Race plant แรงขึ้น 8%

C Full BloomCherry Tree
Lower
Exp +4%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race plant 8%

C Forest Guide
Upper
Exp +3%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race plant 6%

C Bulgogi TW
Upper
Dropitem +3%
โจมตีเวทย์ Monster Race plant แรงขึ้น 6%

C Poporing Muffler
Lower
Exp +3%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race plant 6%

C Dancing Fallen Sakura
Lower
Dropitem +3%
โจมตี Monster Race plant แรงขึ้น 6%

C Lady Tanee
Middle
Exp +3%
โจมตีเวทย์ Monster Race plant แรงขึ้น 6%

C Miracle Plant
Lower
Dropitem +3%
โจมตี Monster Race plant แรงขึ้น 6%

C Bouquet Cap
Upper
Exp +2%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race plant 4%

C Poporing Mascot Head
Upper
Dropitem +2%
โจมตี Monster Race plant แรงขึ้น 4%

C Silk Hat of Earth
Upper
Exp +2%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race plant 4%

C Maneater Flower
Upper
Exp +2%
โจมตีเวทย์ Monster Race plant แรงขึ้น 4%

C Blue Rose Eyepatch
Middle
Exp +2%
ลดพลังโจมตีจาก Monster Race plant 4%

C Twin Margaret
Middle
Exp +2%
โจมตีเวทย์ Monster Race plant แรงขึ้น 4%

C Lucky Hat
Upper
Dropitem +2%
โจมตี Monster Race plant แรงขึ้น 4%

C Ghost Holiday
Upper
Dropitem +2%
โจมตี Monster Race plant แรงขึ้น 4%

C Flowerpot Mask
Lower
Dropitem +2%
โจมตีเวทย์ Monster Race plant แรงขึ้น 4%

Sunday Costume Box

C Schmitz Helm
Upper
EXP +1%
ลดพลังโจมตีจากศัตรูขนาดกลาง 1%

C Hoplite Helmet
Upper
EXP +1%
ลดพลังโจมตีจากศัตรูขนาดกลาง 1%

C Wandering Minstrel Hat
Upper
EXP +2%
ลดพลังโจมตีจากศัตรูขนาดกลาง 2%

C Gryphon Hairband
Upper
EXP +2%
ลดพลังโจมตีจากศัตรูขนาดกลาง 2%

C Princess Ribbon Crown
Upper
EXP +2%
ลดพลังโจมตีจากศัตรูขนาดกลาง 2%

C Wish Lamp
Upper
EXP +3%
ลดพลังโจมตีจากศัตรูขนาดกลาง 3%

C Epic Wolf Helm
Upper
EXP +3%
ลดพลังโจมตีจากศัตรูขนาดกลาง 3%

C Nekomimi Cyber Headphone
Upper
EXP +4%
ลดพลังโจมตีจากศัตรูขนาดกลาง 4%

C Nut On Head
Middle
Dropitem +1%
โจมตีศัตรู ขนาดกลางแรงขึ้น 1%

C Mouton Life
Middle
Dropitem +1%
โจมตีศัตรู ขนาดกลางแรงขึ้น 1%

C Sheep Horn
Middle
Dropitem +2%
โจมตีศัตรู ขนาดกลางแรงขึ้น 2%

C Barons Evil Eye
Middle
Dropitem +2%
โจมตีศัตรู ขนาดกลางแรงขึ้น 2%

C Crow Tengu Mask
Middle
Dropitem +2%
โจมตีศัตรู ขนาดกลางแรงขึ้น 2%

C Maple Which Falls
Middle
Dropitem +3%
โจมตีศัตรู ขนาดกลางแรงขึ้น 3%

C Epic Wolf Wings
Middle
EXP +3%
โจมตีเวทย์ศัตรู ขนาดกลางแรงขึ้น 3%

C Flying Drone
Middle
Dropitem +4%
โจมตีศัตรู ขนาดกลางแรงขึ้น 4%

C Samurai Mask
Lower
Dropitem +1%
โจมตีเวทย์ศัตรู ขนาดกลางแรงขึ้น 2%

C Banshee Master Kiss
Lower
Exp +1%
โจมตีเวทย์ศัตรู ขนาดกลางแรงขึ้น 1%

C Stall Of Bat
Lower
Dropitem +2%
โจมตีเวทย์ศัตรู ขนาดกลางแรงขึ้น 2%

C หน่วยสำรวจ
Lower
Exp +2%
โจมตีเวทย์ศัตรู ขนาดกลางแรงขึ้น 2%

C Floating Ice
Lower
Dropitem +2%
โจมตีเวทย์ศัตรู ขนาดกลางแรงขึ้น 2%

C Blessing Sky Lantern
Lower
Dropitem +3%
โจมตีเวทย์ศัตรู ขนาดกลางแรงขึ้น 3%

C Epic Wolf Taurus
Lower
Dropitem +3%
โจมตีศัตรู ขนาดกลางแรงขึ้น 3%

C Open Air Headset
Lower
Dropitem +4%
โจมตีเวทย์ศัตรู ขนาดกลางแรงขึ้น 4%